Villkor för Restaurangguidens presentkortsapp

Presentkorten fungerar som betalmedel på ett större antal restauranger, hotell och spa-anläggningar i Sverige och Danmark som alla finns med i Restaurangguidens presentkortsapp. Nedan ställda villkor gäller.

1. Gilltighetstid

Gilltighetstiden för presentkorten är 12 månader från försäljningsdatum. Datumet finns under knappen “Mina kort” i presentkortsappen. Om appen laddas med flera presentkort görs uttagen automatiskt från det kort som är äldst först. Kort som inte har gått ut kan förlängas en gång med 12 månader mot en administrationsavgift på 20%. Kortet förlängs då med 12 månader från leveransdatumet. Kort som gått ut kan tyvärr inte förlängas. Administrationsavgiften ovan dras från presentkortsbeloppet vid förlängningstillfället.

2. Inlösningsställen

Här presenteras en dagsaktuell lista med vilka restauranger, hotell och spa-anläggningar som tar emot presentkorten. Inga andra restauranger, hotell eller spa-anläggningar än de som står på listan tar emot presentkorten.

3. Inlösning av presentkort

Presentkorten kan användas vid obegränsat antal tillfällen, hos något av inlösningsställena enligt punkt 2 ovan, så länge det finns pengar kvar på kortet. Minsta uttag är 200:-. Vid köptillfället noteras värdet i svensk, norsk och dansk valuta och värdet sparas i appen. Avrundning av värdet till närmsta 10-tal kronor görs automatiskt för varje valuta. Uttag görs i aktuell valuta som gäller i det land uttaget görs i. Varken tillgodokvitto eller kontanta medel kan fås i retur.

4. Erbjudanden

Flera ut av de olika ställen som tar emot Restaurangguidens digitala presentkort presenterar unika erbjudanden för presentkortsinnehavaren i presentkortsappen. Dessa erbjudanden kan variera under presentkortets giltighetstid. Det är därför rekommenderat att titta på aktuella erbjudanden nära inpå själva det aktuella besöket så att risken för att erbjudandet ska ha ändrats när man väl är på plats blir så liten som möjligt.

5. Företagskort

Om mottagaren av presentkortet fått ett så kallat företagskort kommer det i sökresultaten finnas ställen som presenteras med ett "BC". På dessa ställen blir automatiskt varje uttag från presentkortet värt 10% mer än själva uttagsbeloppet. Till exempel blir ett uttag på 500:- värt 550:- på dessa ställen. Hos vissa ställen går det inte att kombinera detta extra värde med lunch eller andra erbjudanden. Det framgår i appen var det fungerar.

6. Övrigt

För övriga frågor hänvisar vi till våra köpvillkor.

Köp & leveransvillkor för Restaurangguidens presentkort

Priser & Avgifter

Alla priser anges i vald valuta och innehåller mervärdesskatt och övriga avgifter. Totalkostnaden för köpet kommer att framkomma tydligt innan slutlig beställning och kommer att inkludera samtliga kostnader förenade med köpet, inklusive eventuella porto-och fraktkostnader. 

Utöver det sammanlagda beloppet för valda antal presentkort tillkommer alltid porto samt en administrationsavgift på 30 kr per beställning om man väljer att kortet ska skickas som brev. Beställningar som ska skickas via mail eller sms har inga extra administrationsavgifter utan i sådana fall betalas endast det sammanlagda beloppet för valda antal presentkort.

1. Leveranstid

Sms & mail
Beställningar som ska skickas via mail eller sms levereras till valfri tidpunkt som väljs vid beställningstillfället. Smsen och mailen skickas vid vald tidpunkt men exakt leveranstid kan variera något beroende på mobiloperatörer och mailprogram.

Tryckta kort
Beställningar av tryckta papperskort gjorda vardagar före kl. 17.00 skickas samma dag. Leverans inom Sverige sker nästkommande arbetsdag. Leveranser av tryckta kort till mottagare i Danmark tar i regel två arbetsdagar beroende på var mottagaren bor. Under juli månad kan det var en dags fördröjning. Vid brådskande fall hör gärna av er till oss. För företag som beställer tryckta presentkort med egna logotyper på är leveranstiden i regel samma som för vanliga kort.

2. Bekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig omgående en bekräftelse per mail med information om din beställning. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuell kontakt med kundtjänst.

3. Betalningsalternativ

Vi erbjuder fem olika betalningsalternativ:

1. Fakturering för både företag och privatpersoner (OBS! Sedvanlig kreditprövning)
Fakturan skickas som pdf via mail. Fakturan skall betalas inom 10 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning och påminnelse via mail utgår en påminnelseavgift med f. n. 45 kr. Vid eventuell inkasso tillkommer lagstadgad inkassoavgift på 160 kr.

2. Kortbetalning
Vi accepterar för närvarande VISA och Mastercard. Kreditkortsbetalning hanteras av vår betalningspartner Netaxept för att garantera snabb och säker betalning.

Så här går kortbetalningen till:

  • Välj Kreditkort som betalningsmetod. Du länkas nu till Netaxepts säkra betalningsserver
  • Välj typ av kreditkort, ange kortnummer och giltighetsdatum
  • En kontroll genomförs så kortuppgifterna stämmer samt att det finns täckning för köpet
  • Pengarna reserveras på ditt konto. det innebär att Du inte kommer åt pengarna men de har ännu inte förts över till Restaurangguiden
  • Samma dag som vi skickar din order till dig överförs pengarna via Netaxept till Restaurangguiden

3. Postförskott (endast i Sverige)
Vi skickar presentkorten till dig via postförskott. Detta innebär att du löser ut presentkorten hos det postombud som ligger närmast din leveransadress. Postens avgift för postförskott tillkommer.

4. Swish (endast i Sverige)
Om du är ansluten till Swish går det bra att betala för din order via Swish-appen. Du får ett ordernummer från oss som du skriver in vid betalningstillfället tillsammans med vårt Swishkonto och totalbeloppet. Presentkortet skickas så fort betalningen gått igenom.

5. MobilePay (endast i Danmark)
Om du är ansluten till MobilePay går det bra att betala för din order via MobilePay-appen. Du får ett ordernummer från oss som du skriver in vid betalningstillfället tillsammans med vårt MobilePaykonto och totalbeloppet. Presentkortet skickas så fort betalningen gått igenom.

(Här kan du läsa mer om hur Netaxept fungerar)

4. Fraktkostnader för de tryckta presentkorten

De tryckta presentkorten skickas beroende på beställarens val antingen som vanligt brev eller som postförskott.

Porto
Porto räknas ut för varje order och redovisas före bekräftelsen av beställningen.

Postförskott
Postens avgift för postförskott är 95 kr. Till detta kommer lämplig portokostnad enligt Postens portotabell. Avgiften för eventuellt postförskott läggs till ordervärdet före beställningstillfället.

Faktura
Vid faktura tillkommer ett extra porto om leveransadress och faktura-adress ej är samma.

5. Transport

Om presentkorten skadas under transporten är Restaurangguiden betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår kundtjänst inom 14 dagar. Om presentkortet skadas eller kommer bort då du eventuellt returnerar det är du betalningsansvarig.

Får vi tillbaka postförskott som inte lösts ut från Posten, förbehåller vi oss rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur genom en avgift på 150:-, se ovan punkt 4. Betalning skall ske med inbetalningskort inom 10 dagar från fakturadatum.

6. Ångerrätt

Du har rätt att returnera beställda presentkort. Meddelande om detta ska lämnas omedelbart vid varans mottagande, dock senast inom 14 dagar från leverans. Meddelandet skall ske per mail till info@restaurangguiden.com eller brev till:

@ your service
Fotögatan 6b
414 74 Göteborg
Sverige

Meddelandet skall innehålla ordernummer samt fakturanummer. Returnera presentkort tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna). Glöm inte att fylla i orsaken till returen på fakturans baksida. Du måste själv bekosta returporto. Retur får ej ske som postförskott eller efterkrav. Vi bekräftar ert ångrade köp senast dagen efter vi fått försändelsen i retur.

7. Reklamation & retur

Vi garanterar att de presentkort du beställt fungerar som betalningsmedel hos alla de restauranger, hotell och spa-anläggningar som listas här. Giltlighetstiden för presentkorten är 12 månader från utfärdandedatum. Om du har problem med att lösa in presentkortet ska du kontakta kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar. Om vi inte löser detta problem på ett fullgott sätt har du rätt att reklamera ditt presentkort. Vi tar emot reklamationen och sänder dig ett förfrankerat returbrev. Skicka tillbaka presentkortet tillsammans med fakturan (eller en kopia av denna). Fyll i orsaken till returen på fakturans baksida.

OBS! Innan du returnerar ett presentkort måste du kontakta kundtjänst för att få reklamationen godkänd och returportot betalt. Ansvaret för fel i beställd vara är begränsat till vad nu angivits.

8. Förlorat kort

Om mobilen som presentkortsappen finns nedladdad i går sönder, tappas bort eller blir stulen kan man spärra våra presentkort. Spärrning sker via mail till info@restauranggudien.com. Vi utfärdar då en ny kod för ett presentkort med samma värde som fanns kvar på det gamla kortets saldo. Eventuella uttag som gjorts mellan det att en telefon blivit stulen eller tappats bort och det att vi fått önskan om spärrning av kortet ersätts ej.

9. Säkerhet

Vi använder SSL (Secure Sockets Layer), ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk). SSL är industristandard och har utvecklats av Netscape Communications. SSL-protokollet behandlar data på olika sätt och krypterar informationen. Krypterad data är inte läsbar av utomstående. När data tas emot av mottagaren sätter SSL tillbaka data i dess ursprungliga ordning, gör en kontroll så avsändaren är korrekt (Server Authentication) och kontrollerar att data inte har förändrats under överföringen (Message Integrity). SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare och/ eller mottagare av dataöverföringen.

Alla SSL-certifikat till Internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att Alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade. Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.

- Kravet för att konsumenter ska kunna använda SSL att webbläsaren klarar SSL, vilket de flesta gör. Dessutom krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

10. Personupplysningar

Vi behandlar persondata i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Uppgifter som kan knytas till dig som person kommer aldrig att bli tillgänglig för andra verksamheter eller kopplas till andra, externa register.

11. Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag.

Restaurangguiden följer Konsumentverkets rekommendationer. Här hittar du mer information.

12. Ändringar

Ändringar av dessa villkor kan komma att ske.

Internetbetalningar via Netaxept

Internetbetalningar måsta vara säkra. Säkerheten skall innefatta såväl dig som köpare, som det säljande företaget. Nets har utvecklat en tjänst för säkra Internetbetalningar; Netaxept.

Kortbetalningar:
När du valt det som du vill köpa skall du välja det konto- eller betalkort som du vill betala med. Du fyller i de uppgifter som det säljande företaget ber dig om, kortnummer, giltighetstid och eventuellt en säkerhetskod. Allt informationsutbyte överförs krypterat (i oläsbar form) vilket gör att informationen blir "insynsskyddad" och oåtkomlig för utomstående.

Är det säkert att betala med kort över Internet?
I verkligheten finns inte någon risk med kortbetalningar över Internet. Att kortnumret skulle snappas upp när det passerar över Internet för att sedan missbrukas är i princip endast en teoretisk risk. Det skulle innebär ett oerhört arbete bara att "fånga upp" kortnumret just i det ögonblink när det går över nätet. Dessutom används kraftfulla krypteringar och autencieringar vid överföringen av betaltransaktionen. Det är dessa säkerhetslösningar som gör att intrång i princip är omöjligt.

Risken att någon skulle komma över ditt kortnummer är mycket större i restauranger eller vanliga affärer! Om du, mot förmodan, skulle råka ut för obehöriga köp behöver du bara kontakta din bank/kortutgivare.

Verified By Visa
Verified by Visa är Visas produktifiering av 3 D-Secure standarden för säker identifiering av kortkund vid Internetköp.

Kortutgivare som har erbjudit sina kortkunder denna tjänst kommer att kunna identifiera och verifiera kortkundens identitet på ett säkert sätt. Kortkunden länkas till sin kortutgivare och får ange användarnamn och lösenord.

MasterCard SecureCode
Mastercard SecureCode är Mastercards produktifiering av 3 D-Secure standarden för säker identifiering av kortkund vid Internetköp.

Kortutgivare som har erbjudit sina kortkunder denna tjänst kommer att kunna identifiera och verifiera kortkundens identitet på ett säkert sätt. Kortkunden länkas till sin kortutgivare och får ange användarnamn och lösenord .

Företagsinformation

Sverige:

Restaurangguiden.com
Box 4143
400 40 Göteborg
Tel. +46-31-741 25 45 
Kundtjänst har öppet vardagar mellan 09.00 och 17.00.
Hemsida: www.restaurangguiden.com
Mail: info@restaurangguiden.com
Mail besvaras inom 48 timmar.
Org. nr. 556773-4222
Momsreg.nr. SE556773422201
Bankgiro: 476-2217
IBAN: SE94 1200 0000 0123 5023 2271
BIC: DABASESX

Danmark:

Restaurantgavekort.com
H.C. Ørsteds Vej 50 C
1879 Frederiksberg C
Hemsida: www.restaurantgavekort.com
Mail: info@restaurangguiden.com
CVR.nr 36185473
Bankkonto: 3928013405 DKK
IBAN: DK61 3000 3928 0134 05
BIC: DABADKKK

Presentkort

Nyhet!

Nya inlösningsställen och erbjudanden läggs till varje vecka.

VisaMasterCard

Verified by Visa